CryptoBridge BTC Market by Volume


Total BTC volume (24h): 218.65 BTC | $798,346 USD
BTC: $3651.26 USD


CryptoBridge NON BTC Market Cap by volume


# Market Pair Market Pair Volume (24h)
1 Bitcoin (BTC) Raven Coin (RVN) 357,660.37 RVN
2 Bitcoin (BTC) SmartCash (SMART) 94,892.36 SMART
3 Bitcoin (BTC) BitShares (BTS) 47,144.63 BTS
4 MonaCoin (MONA) Bitzeny (ZNY) 6,538.46 ZNY
5 StrongHands (SHND) Experience Points (XP) 2,589.17 XP
6 Experience Points (XP) Bitzeny (ZNY) 2,130.91 ZNY
7 BridgeCoin (BCO) BitShares (BTS) 1,267.20 BTS
8 BitShares (BTS) Raven Coin (RVN) 333.47 RVN
9 Litecoin (LTC) Raven Coin (RVN) 313.53 RVN
10 PGN (PGN) Raven Coin (RVN) 196.51 RVN
11 Ignition (IC) ALQO (ALQO) 52.00 ALQO
12 Experience Points (XP) Raven Coin (RVN) 38.30 RVN
13 Experience Points (XP) DogeCoin (XDOGE) 37.67 XDOGE
14 Litecoin (LTC) SmartCash (SMART) 36.52 SMART
15 StrongHands (SHND) Bitzeny (ZNY) 14.09 ZNY
16 BridgeCoin (BCO) Raven Coin (RVN) 8.66 RVN
17 BitShares (BTS) SmartCash (SMART) 8.01 SMART
18 SmartCash (SMART) BitShares (BTS) 2.20 BTS
19 Electra (ECA) Litecoin (LTC) 2.13 LTC
20 SHIELD (XSH) MonaCoin (MONA) 1.40 MONA
21 Raven Coin (RVN) Ethereum (ETH) 1.12 ETH
22 TRTT (TRTT) LogisCoin (LGS) 0.609440 LGS
23 BitShares (BTS) Ethereum (ETH) 0.404896 ETH
24 BridgeCoin (BCO) Ethereum (ETH) 0.155966 ETH
25 Litecoin (LTC) Ethereum (ETH) 0.141964 ETH
26 Raven Coin (RVN) Litecoin (LTC) 0.118476 LTC
27 Monero (XMR) Ethereum (ETH) 0.100000 ETH
28 BridgeCoin (BCO) Litecoin (LTC) 0.058965 LTC
29 Ripple (XRP) Ethereum (ETH) 0.057800 ETH
30 BridgeCoin (BCO) Bitzeny (ZNY) 0.046598 ZNY
31 HTMLCOIN (HTML) Bitzeny (ZNY) 0.025616 ZNY
32 SmartCash (SMART) Litecoin (LTC) 0.024902 LTC
33 Bitcoin Core (BTCC) BitShares (BTS) 0.020590 BTS
34 BridgeCoin (BCO) Bitcoin Cash (BCH) 0.006533 BCH
35 MonetaryUnit (MUE) BitShares (BTS) 0.000200 BTS
36 BridgeCoin (BCO) MonaCoin (MONA) 0.000139 MONA
37 Dynamic (DYN) Sequence (SEQ) 0.000000 SEQ
38 Experience Points (XP) MonaCoin (MONA) 0.000000 MONA
39 Litecoin (LTC) MonaCoin (MONA) 0.000000 MONA
40 SHIELD (XSH) Bitzeny (ZNY) 0.000000 ZNY
41 SHIELD (XSH) Experience Points (XP) 0.000000 XP
42 SmartCash (SMART) Bitcoin Cash (BCH) 0.000000 BCH
43 SmartCash (SMART) BridgeCoin (BCO) 0.000000 BCO
44 SmartCash (SMART) PIVX (PIVX) 0.000000 PIVX
45 SmartCash (SMART) Dash (DASH) 0.000000 DASH
46 SmartCash (SMART) MonaCoin (MONA) 0.000000 MONA
47 HTMLCOIN (HTML) Litecoin (LTC) 0.000000 LTC
48 HTMLCOIN (HTML) Bitcoin Cash (BCH) 0.000000 BCH
49 HTMLCOIN (HTML) MonaCoin (MONA) 0.000000 MONA
50 Ignition (IC) Litecoin (LTC) 0.000000 LTC
51 Ignition (IC) BridgeCoin (BCO) 0.000000 BCO
52 Ignition (IC) Bitcoin Cash (BCH) 0.000000 BCH
53 Matrix Coin (MATRX) Experience Points (XP) 0.000000 XP
54 Matrix Coin (MATRX) Electra (ECA) 0.000000 ECA
55 NEETCOIN (NEET) MonaCoin (MONA) 0.000000 MONA
56 NEETCOIN (NEET) Bitzeny (ZNY) 0.000000 ZNY
57 VeriCoin (VRC) VeriumReserve (VRM) 0.000000 VRM
58 PGN (PGN) Litecoin (LTC) 0.000000 LTC
59 MonetaryUnit (MUE) Dash (DASH) 0.000000 DASH
60 MonetaryUnit (MUE) PinkCoin (PINK) 0.000000 PINK
61 MonaCoin (MONA) SmartCash (SMART) 0.000000 SMART
62 Bitzeny (ZNY) SmartCash (SMART) 0.000000 SMART
63 BridgeCoin (BCO) SmartCash (SMART) 0.000000 SMART
64 Bitcoin Cash (BCH) SmartCash (SMART) 0.000000 SMART
65 Dash (DASH) SmartCash (SMART) 0.000000 SMART
66 Verge (XVG) SmartCash (SMART) 0.000000 SMART
67 ALQO (ALQO) SmartCash (SMART) 0.000000 SMART
68 Raven Coin (RVN) SmartCash (SMART) 0.000000 SMART
69 Electra (ECA) Raven Coin (RVN) 0.000000 RVN
70 MonaCoin (MONA) Raven Coin (RVN) 0.000000 RVN
71 Bitzeny (ZNY) Raven Coin (RVN) 0.000000 RVN
72 ALQO (ALQO) Raven Coin (RVN) 0.000000 RVN
73 Verge (XVG) Raven Coin (RVN) 0.000000 RVN
74 GIN (GIN) Raven Coin (RVN) 0.000000 RVN
75 Bitcoin Cash (BCH) Raven Coin (RVN) 0.000000 RVN
76 SmartCash (SMART) Raven Coin (RVN) 0.000000 RVN
77 KEC (KEC) MonaCoin (MONA) 0.000000 MONA
78 Bitcoin Core (BTCC) Bitcoin Cash (BCH) 0.000000 BCH
79 Bitcoin Core (BTCC) Litecoin (LTC) 0.000000 LTC
80 Bitcoin Core (BTCC) BridgeCoin (BCO) 0.000000 BCO
81 Bitcoin Core (BTCC) ALQO (ALQO) 0.000000 ALQO
82 Bitcoin Core (BTCC) Raven Coin (RVN) 0.000000 RVN
83 Bitcoin Core (BTCC) PinkCoin (PINK) 0.000000 PINK
84 KEC (KEC) Raven Coin (RVN) 0.000000 RVN
85 XMN (XMN) Raven Coin (RVN) 0.000000 RVN
86 LPC (LPC) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
87 Sphinxcoin (SPHX) Litecoin (LTC) 0.000000 LTC
88 Litecoin (LTC) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
89 Apollo Coin (XAP) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
90 GIN (GIN) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
91 Raven Coin (RVN) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
92 Concierge Coin (CCC) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
93 SaveNode (SNO) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
94 Sphinxcoin (SPHX) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
95 Direct Coin (XDRC) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
96 Polis (POLIS) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
97 Phonecoin (PHON) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
98 LogisCoin (LGS) Bitcoin Cash (BCH) 0.000000 BCH
99 DogeCoin (XDOGE) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
100 Dash (DASH) LogisCoin (LGS) 0.000000 LGS
101 Raven Coin (RVN) CATO (CATO) 0.000000 CATO
102 Zcash (ZEC) Ethereum (ETH) 0.000000 ETH

Updated: 2019-01-16 04:36:03 UTC